.

روسری مهدخت

قیمت : 145,000 تومان
قیمت برای شما : 105,000 تومان
کد محصول: 80
اتمام موجودی
    شارژ شد اطلاع دهید

🔸روسری مهدخت
🔹نخ ابریشم
🔹عرض ۱۳۰
🔹دور دست دوز