.

روسری مهدخت

145,000تومان
کد محصول: 80

🔸روسری مهدخت
🔹نخ ابریشم
🔹عرض ۱۳۰
🔹دور دست دوز
قیمت 145 ت