عبا باغ بهشت
    

🔹کرپ جسیکای اعلا، بسیار لطیف ، بدن نما نیست 🔹گلدوزی نخ ابریشمی 🔹بالاتنه زیپ مخفی دارد 🔹داخل بندینک دارد 🔹فری سایز است 🔹️قد عبا حدود ۱۴۰